ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ CSV
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่
การจัดจำแนก
  หน่วยวัด
  หน่วยตัวคูณ
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 1 มกราคม 2566
  วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 1 กุมภาพันธ์ 2566
  สถิติทางการ
  สร้างในระบบเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2566