• ผลงานจัดที่ดินย้อนหลัง 6 ปี (ปี 2559-2564) 2604 total views 111 recent views

    การจัดทำข้อมูลตามกระบวนการจัดที่ดินรัฐจนถึงการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) ในช่วงแต่ละปีงบประมาณ 6 ปี ย้อนหลัง
    สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน 26 กรกฎาคม 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).