• งานสำรวจรังวัดและจัดที่ดิน 2036 total views 82 recent views

    ฐานข้อมูลการสำรวจรังวัดแปลงที่ดิน ในเขตปฏิรูปที่ดิน 3 ปีย้อนหลัง
    สำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน 26 สิงหาคม 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).