พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: รายงานการบริการประชาชน ผ่านระบบปันสุข

กรองผลลัพธ์
  • สรุปผลการให้บริการประชาชนจากระบบปันสุข 109 recent views

    เพื่อพัฒนาระบบและเพิ่มความสะดวกแก่ข้าราชการในการจัดเก็บข้อมูล รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบริการและการติดตามการบริการแก่เกษตรกร...
    กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 26 กรกฎาคม 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).