พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: งานสำรวจรังวัด

กรองผลลัพธ์
  • งานสำรวจรังวัดและจัดที่ดิน 92 recent views

    ฐานข้อมูลการสำรวจรังวัดแปลงที่ดิน ในเขตปฏิรูปที่ดิน 3 ปีย้อนหลัง
    สำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน 26 สิงหาคม 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).