พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กองประสานงานโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษ

กรองผลลัพธ์
  • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 105 recent views

    การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จำนวน 16 โครงการ
    กองประสานงานโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษ 26 กรกฎาคม 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).